38
Smoked venison ham

Beth yw helgig?

‘Helgig’ yw’r gair a ddefnyddir i ddisgrifio anifeiliaid ac adar sy’n draddodiadol yn cael eu hela am fwyd yn hytrach na chael eu magu ar fferm.

Mae’n tueddu rhannu’n ddau gategori: ‘pluog’ neu ‘ffwr’. Mae helgig pluog neu adar hela yn cynnwys grugiar, ffesant, petris, sofliar, gïach, hwyaid gwyllt, cyffylog ac ysguthanod. Mae helgig ffwr yn cynnwys ysgyfarnog, cwningen, carw a baedd ‘gwyllt’.

Mae helgig yn gig coch ac mae’n cynnwys llai o fraster a colesterol na llawer o gigoedd coch eraill ac mae’n ffynhonnell dda o brotein a fitaminau.

Mae ffesant a phetris yn cynnwys lefelau uchel iawn o brotein ac yn isel mewn braster, colesterol a sodiwm. Maent hefyd yn cynnwys lefelau uchel o haearn, Fitamin B(6) a seleniwm. Mae cig carw yn cynnwys lefelau uchel o brotein ac yn isel mewn braster ac mae’n cynnig llai o galorïau na chigoedd coch eraill. Mae cig carw yn cynnwys lefelau isel iawn o asidau brasterog dirlawn ac mae’n cynnwys lefel uwch o haearn na chigoedd eraill.