Mae Helgig Cymreig yn brosiect datblygu cadwyni cyflenwi sy’n ceisio cynyddu gwerth helgig iachus, lleol, gwyllt i economi Cymru.

Bydd y prosiect yn edrych ar bob agwedd o farchnad helgig Cymreig er mwyn paratoi astudiaeth annibynnol sy’n ceisio adnabod a gwerthuso’r potensial ar gyfer cadwyni cyflenwi byr cynaliadwy, marchnadoedd lleol a gwerthu a bwyta mwy o helgig yng Nghymru.

Y prif amcan yw darganfod ymhle y mae potensial i ddatblygu cadwyni cyflenwi cynaliadwy a marchnadoedd lleol, beth ellid ei wneud i gyflawni hynny, a oes cyfle i ychwanegu gwerth trwy gynhyrchion newydd a sut allai hyn oll greu cyfleoedd i fwy o bobl yng Nghymru fwynhau helgig o Gymru.

Derbyniodd prosiect Helgig Cymreig arian trwy Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.