150
Hung in wood

Mwy am y prosiect

Mae prosiect Helgig Cymreig yn astudiaeth annibynnol sy’n ceisio adnabod a gwerthuso’r potensial ar gyfer cadwyni cyflenwi byr cynaliadwy, marchnadoedd lleol a gwerthu a bwyta mwy o helgig yng Nghymru.

Trwy gydlynu a chydweithio, bydd y prosiect yn adeiladu capasiti, yn creu clwstwr newydd ac yn gosod sail ar gyfer cefnogi prosiectau dilynol i wella cadwyni cyflenwi helgig Cymreig mewn meysydd fel addysg a sgiliau, arferion gwaith, seilwaith, datblygu cynhyrchion, safonau, twristiaeth a marchnata i ddefnyddwyr.

Bydd y prosiect yn hwyluso’r gwaith o drosglwyddo gwybodaeth am bob agwedd o gadwyni cyflenwi helgig yng Nghymru a bydd yn gobeithio arwain y ffordd i sicrhau cyfleoedd gwerthu newydd ac ehangach ar gyfer helgig a chynhyrchion helgig, gan arwain at fusnes helgig proffesiynol a chynaliadwy yng Nghymru.

Bydd prosiect Helgig Cymreig yn cael ei gyflawni gan Four Cymru gyda’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Saethu & Chadwraeth (BASC) yn bartner arweiniol ac mae Grŵp Cynghori’r Prosiect yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer y prosiect.

Bydd prosiect Helgig Cymreig yn rhedeg am 12 mis, o fis Medi 2016 i fis Medi 2017.