Mae Helgig Cymru yn brosiect datblygu cadwyn gyflenwi sy'n ceisio cynyddu gwerth helgig iachus, lleol, gwyllt i economi Cymru.

I ddysgu mwy am y gwaith mor belled wrth baratoi ar gyfer y prosiect hwn cymerwch olwg ar ein adroddiad terfynol o gam un.

Cysylltwch รข
HelgigCymru@four.cymru